travel incentiveMENU

Ojcowski Park Narodowy

Ramowy program wyjazdu

 Dzień 1 Ojcowski Park Narodowy
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Jaskini Wierzchowskiej . Zwiedzanie jaskini, które może zostać połączone z atrakcyjnymi warsztatami i ogniskiem. Przejazd do Pieskowej Skały.  Spotkanie z przewodnikiem lokalnym. W programie zwiedzania: Zamek w Pieskowej Skale  (wnętrza), Maczuga Herkulesa, Młynnik, Grodzisko, Młyn Boronia, Kościół "Na wodzie", Bazar Warszawski. Ok. 14.30 obiad w Piwnicy pod Nietoperzem. Dalsza część zwiedzania: Wylot Doliny Sąspowskiej, Jaskinia Krowia, Brama Krakowska, Wylot Wąwozu Skałbania, Willa Gordona (pod Berłem), Jonaszówka - punkt widokowy, Most na rzece Sąspówka, Bazar Lwowski. Ok. 17.00 - 17.30 zakończenie imprezy.
cena od68 PLN/osobę

Świadczenia

Cena obejmuje:

  • bilet wstępu na zamek w Pieskowej Skale oraz do Jaskini Wierzchowskiej
  • spacer z przewodnikiem lokalnym po Ojcowskim Parku Narodowym
  • dwudaniowy obiad
  • opiekę pilota
  • ubezpieczenie NNW
  • 1 miejsce gratis dla opiekuna na 15 płacących uczestników

Cena nie obejmuje:

  • warsztatów w Jaskini Wierzchowskiej - dopłata ok. 18 - 30 zł/os.
  • przejazdu autokarem, który jest ustalany w zależności od miejsca wyjazdu oraz ilości osób

Atrakcje

Warsztaty w Jaskini Wierzchowskiej

P R E H I S T O R Y C Z N I    A R T Y Ś C I    w  J A S K I N I   W I E R Z C H O W S K I E J    

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z przewodnikiem, spotkanie Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM, opowieści o życiu ludzi pierwotnych i pierwszych malowidłach naskalnych, warsztaty - malowanie na kamieniu, poczęstunek - drożdżówki i herbata .

 
  K A R N A W A Ł O W Y   B A L   J A S K I N I O W Y      

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM - opowieści o skarbach środowiska jaskiniowego i o życiu ludzi pierwotnych. Spotkanie z Wróżką KALCYTIĄ - wróżby noworoczne. Wspólne gry i zabawy dostosowane do wieku uczestników. Konkurs na najlepsze przebranie karnawałowe. Nagroda od organizatora imprezy za zdobycie I miejsca.
 

  S P O T K A N I E   Z   P R E H I S T O R I Ą    w  J A S K I N I   W I E R Z C H O W S K I E J      

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z przewodnikiem, spotkanie z JASKINIOWCAMI. Interaktywny spektakl - dzieci biorą udział w przedstawieniu [gry i zabawy]. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbaski [w razie niepogody jaskiniowe grillowanie].  O L I M P I A D A    J A S K I N I O W C Ó W         

Impreza o charakterze edukacyjno sportowym mająca na celu integrację zespołu klasowego poprzez zabawy ruchowe i edukacyjne. Zwiedzanie jaskini z przewodnikiem, spotkanie z NEOLITOSEM w Sali Człowieka Pierwotnego. Wprowadzenie w świat jaskiniowców poprzez konkursy olimpijskie na świeżym powietrzu przed jaskinią [w razie brzydkiej pogody olimpiada będzie przeprowadzona w jaskini]. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek [w razie deszczu jaskiniowe grillowanie].


  P O S Z U K I W A N I E   J A S K I N I O W Y C H   S K A R B Ó W       

Poszukiwanie w jaskini ,,ukrytych skarbów” - zajęcia integracyjne w grupach, zdobywanie punków oznaczonych na mapach, praca z kompasem, Quizy i konkursy. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM - opowieści o życiu ludzi pierwotnych. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasy [w razie niepogody jaskiniowe grillowanie].   S U R V I V A L O W A    P R Z Y G O D A       

 SURVIVAL - przeprowadzenie zajęć terenowych z animatorami na świeżym powietrzu. Przygoda o charakterze edukacyjno-turystycznym - zajęcia z mapą, kompasem, marsz na orientację oraz realizacja zadań odnajdowanych na trasie. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej oraz spotkanie z Cz��owiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM. Prehistoria człowieka i ognisko z pieczeniem kiełbasy [w razie niepogody jaskiniowe grillowanie].

 

U C Z Y M Y   S I Ę   B A W I Ą C    GRY  I  ZABAWY  W  PLENERZE     ��

Doskonała pomoc w realizacji ścieżek edukacyjnych:  regionalnej, ekologicznej i prozdrowotnej. Gry i zabawy integracyjne organizowane przez przewodnika-animatora na świeżym powietrzu [w razie niepogody zajęcia odbywają się w jaskini]. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej oraz spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM. Prehistoria człowieka i ognisko z pieczeniem kiełbasy [w razie niepogody jaskiniowe grillowanie].


  C O  W  T R A W I E �� P I S Z C Z Y�� ?    czyli  EDUKACJA  EKOLOGICZNA  DLA  PRZEDSZKOLAKÓW       

Rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów i ptaków, łąka kolorów. Zadania, konkursy, gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu [w razie niepogody zajęcia odbywają się w jaskini]. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej oraz spotkanie z  Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM. Przerwa na własny posiłek [możliwość rozpalenia ogniska na życzenie Klienta w razie pogody, w innym wypadku zapewniamy tylko miejsce w jaskini na własny posiłek].


  P I K N I K   p o d ���� J A S K I N I Ą   W I E R Z C H O W S K Ą�� ��    

Ognisko z pieczeniem kiełbasy [w razie niepogody jaskiniowe grillowanie], możliwość zorganizowania we własnym zakresie gier i zabaw na świeżym powietrzu. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM - opowieści o pradziejach człowieka - wykorzystywanie jaskiń przez człowieka pierwotnego.

 
  Z A G U B I E N I       

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z fabułą opartą o zasady bezpieczeństwa przy zwiedzaniu podziemi. Spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM - opowieść o wykorzystywaniu jaskiń przez ludzi pierwotnych oraz nieoczekiwane spotkanie z zagubionym przed laty człowiekiem [szuka on swojego towarzysza, który przed laty zagubił się w jaskini].  Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek!


  P O Ż E G N A N I E   L A T A  czyli  ŚWIĘTO  PIECZONEGO  ZIEMNIAKA      

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM, który w barwny sposób przedstawi historię człowieka jaskiniowego. Później ognisko z pieczeniem kiełbasy i ziemniaków [w razie niepogody w jaskini grillowana kiełbaska]. Impreza organizowana JESIENIĄ.

  A N D R Z E J K I   -   J A S K I N I O W Y   B A L      

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM - opowieści o podziemnych skarbach i wykopaliskach. Spotkanie z Wróżką KALCYTIĄ - wróżby z zaczarowanej kuli, wosku i innych tajemniczych akcesoriów. Wspólne gry i zabawy z jaskiniowymi Aniołkami z podtekstem dydaktycznym, dostosowane do wieku uczestników.                                                                                                                                                                                                         

M I K O Ł A J K I    J A S K I N I O W E      

 Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NELITOSEM. Prehistoria na wesoło. Gry i zabawy dostosowane do wieku uczestników [program realizowany jest z podkładem muzycznym], wręczenie prezentów przez Jaskiniowego Mikołaja.

Zajęcia ekologiczne

Większość proponowanych zajęć skierowana jest do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Są też jednak propozycje dla najmłodszych.

Propozycje tematyczne:
- Wyprawa Odkrywców
- Poznajemy drzewa
- Krajobraz
- Zjawiska Krasowe
- Woda w Twojej rzece
- Poznajemy ptaki
- Cztery Pory Roku

Cena: ok. 15 - 20 zł
Oferta dla grup 15 - 20 os.
Zakończ